DS Svetluška v Kunove

Svetluška poskytuje sociálnu starostlivosť všetkým občanom, odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby formou denného stacionára.

Fungujeme na postavenom komunitnom princípe

Náš facebookO nás

PODPORUJÚ NÁS ♥

DS Svetluška

TEL. KONTAKT:

Pevná linka: 034 657 1055
Mobil: 0915 757 232
Odhlásenie detí, alebo stravy :   0907 655 326

ČSOB Banka, č.ú.:

SK65 7500 0000 0040 2996 5920

NÁŠ FACEBOOK

Vznik svetlušky

Nájdete nás

Adresa: PRO REGION, n.o. – prevádzka DS Svetluška Kunov 66/67, 905 01 SENICA

TEL. KONTAKT:

Pevná linka:                                               034 657 1055

Mobil:                                                            0915 757 232 

Odhlásenie detí, alebo stravy :     0907 655 326

Email: ds.svetluska@gmail.com Web: ds-svetluska.sk

Otvorené počas pracovných dní: od 7.00 do 16.00 h